Stagerapport Systeem- en Netwerkbeheer

Dit eindwerk is de kers op de taart van mijn 3 jaar durende opleiding aan de PHL als bachelor in de Toegepaste Informatica, met als afstudeerrichting Systeem- en Netwerkbeheer. Dankzij Mecam te Dilsen-Stokkem heb ik dit eindwerk kunnen realiseren, doordat ze mij de kans hebben gegeven om bij hun stage te lopen. In dit document wordt een overzicht gegeven welke taken allemaal zijn uitgevoerd, gecombineerd met de eventuele problemen en ook het uiteindelijke resultaat.

Bekijk document

Random Works