Portfolio

Op deze pagina vindt u enkele documenten terug waaruit u mijn kennis en vaardigheden kunt afleiden. Deze documenten zijn gemaakt tijdens mijn laatste academiejaar Systeem- en Netwerkbeheer en betreft vooral eindwerken van de stageperiode en het project voor het Jessa Ziekenhuis.